Stockholms-flyg ekonomisk förening är en organisation vars syfte är att äga och förvalta flygplan, och att leasa dessa flygplan till affärsflyg- och övriga allmänflygaktörer. I dagsläget brukas föreningens flygplan framförallt av Stockholms flygklubb.

Flygplan till salu

SFEF har för tillfället inga flygplan till salu.

Aircraft for sale

SFEF currently has no aircraft available for sale.